Visualització i demos

Evolució de temperatura

Evolució temporal de la temperatura de Panamà, en fer click a un punt, apareix un indicador amb la informació del temps i la temperatura. Ressolució 5×5.

Evolució de precipitacions

Evolució temporal de les precipitacions de la regió de la Cuenca 102 de Panamà, en fer click a un punt, apareix un indicador amb la informació del temps i la precipitació acumulada al llarg del temps. Ressolució 1×1.

Evolució d'una inundació.

Evolució temporal d’una inundació a Lleida, Catalunya, España. Es recrea mitjançant shapefiles de la zona d’interès.

Mapa coropleta

Mapa coropleta amb la informació de la precipitació amb les seves corresponents finestres emergents del dia 19/01/22 de les 6.00 a les 7.00.

Evolució de les precipitacions en 3D

Evolució temporal de les precipitacions de Panamà en 3D.

Catàleg de gràfics

Col·lecció de gràfics construits amb dades meteorològiques.

Evolució dels cabals dels rius

Evolució temporal dels cabdals dels rius en la regió de la Cuenca 102 de Panamá.

Evolución del caudal con la precipitación

Evolució temporal dels cabdals dels rius en funció de la precipitació en la regió de la Cuenca 102 de Panamá.

Evolució dels cabals amb POIs

Mapa de l’evolució temporal del cabal dels rius de la Cuenca 102 de Panamà i els seus punts d’interès (central).

Visualització del vent 1x1

Visualització del vent a la regió de Cuenca 102, a Panamà.

Visualització del vent 5x5

Visualització del vent a Panamá.

Evolució temporal del vent 5x5

Visualització de l’evolució temporal del vent a Panamá.

Canvi climàtic: temperatura

Mapa de l’evolució temporal de la diferència de temperatura de Panamà de l’any 2100 respecte l’any 2010 segons el model RCP 8.5 (model pessimista). Ressolució 50×50.

Canvi climàtic: precipitació

Mapa de l’evolució temporal de la diferència de la precipitació diària de Panamà de l’any 2100 respecte de l’any 2010 segons el model RCP 8.5 (model pessimista).

Mapa amb ciutats

Mapa de les precipitacions amb pop-ups de Panamà. Quan es seleccionen les ciutats més habitades, es mostra un gràfic.

Mapa amb gràfics

Mapa de les temperatures amb pop-ups de la regió de Cuenca 102, a Panamà. Quan es seleccionen els PDI, es mostra un gràfic.

Mapa ràsters

Representació d’imatges ràster extretes dels serveis de navegació d’imatges globals de la NASA. Es tracta d’imatges de la reflectància corregida, aconseguides amb l’instrument MODIS, del satèl·lit Terra, de la NASA.

Mapa d'alertes

Mapa model amb les alertes corresponents al vent i a la precipitació.

Taulell "Energía Eólica"

Taulell amb informació de l’energia eòlica.

Taulell "Energía Solar"

Taulell amb informació de l’energia solar.

Taulell Hidrològic

Taulell amb informació de la hidrologia.

Taulell meteorològic 5x5

Taulell amb informació de la precipitació.

Taulell meteorològico 1x1

Taulell amb informació de la precipitació.